Wie ik ben...

'Staan voor wat je wilt en doen wat goed voelt'

Coach & Trainer

 

Mijn levensweg lijkt op een kronkelpad van aan-eenschakelingen van gebeurtenissen waarbij ik steeds weer keuzes moest maken, anders dan vooraf bedacht.

Vanuit een zorgopleiding rolde ik de acteerwereld in. Het gedrag spelen (bij trainingen) in herkenbare situaties, zodat de medewerker ervaart hoe hij zijn gedrag kan inzetten om sturing te geven aan de situatie. 

Het zien, horen en voelen wat iemand zegt of bedoelt te zeggen en het teruggeven daarvan, daar ligt mijn kracht. 

Naast het acteren werkte ik in de sector Zorg en Welzijn; ik ontwikkelde steeds meer diepgang in het begeleiden en coachen van cliënten en medewerkers. Aanleiding voor mij om mijn dromen durven  te gaan volgen. 

Het is voor mij belangrijk dat je tijd en ruimte krijgt om je eigen 'ik' te herkennen en te ontwikkelen.

Door gerichte vragen te stellen naar een onbekende belemmering of vergeten stimulans wordt deze zichtbaar.  Zo komen belangrijke delen van een overtuiging "boven water" in het bewuste gedrag en ontstaan er diverse mogelijkheden om het te veranderen naar een gewenste en haalbare situatie.

Ieder mens is of leert anders, daarom maak ik gebruik van diverse leerstijlen, om zo aan te sluiten bij de cursist.

Ik heb ervaren dat wanneer je actief betrokken wordt in je leerproces dat je daardoor regie houdt voor wat je wilt leren, ervaren en/of erkennen.