Leren door te ervaren

Communicatie
Dynamiek in trainingen

Binnen mijn trainingen begeleid ik de cursisten in het realiseren van hun persoonlijke leerdoelen er ontstaat in de dynamiek een reactie van kennis naar het kunnen & willen toepassen.

De cursist/de groep en ik zijn een onderdeel van het gezamenlijke leerproces en zo maakt iedere cursist zijn vertaalslag van de kennis m.b.v. een actieve werkvorm naar de praktijk.  

 

'Als ik hoor, dan vergeet ik,

Als ik zie dan onthoud ik,

Als ik doe, dan begrijp ik'

 

 

 

' Fysiek bezig zijn met wat je wilt leren is een opstap om door ervaren, herkennen en bewustwording tot toepassen te komen'   

Gaat een gesprek anders dan je van te voren bedacht had? Dit kan liggen aan kleine nuances, zoals lichaamshouding, de toon waarop je iets zegt, je argumentatie of je wens om het duidelijk te maken.

Door je hier bewust van te worden, kan je op den duur signalen van de ander opvangen en begrijpen. Je leert dan je gesprekken goed te voeren en je gestelde doelen in het gesprek te behalen. Ik geef duidelijk en praktische feedback.

omgaan met agressie

Bewust profesioneel handelen bij agressie is lastig.

Duidelijke  en persoonlijke kaders geven de cursist veiligheid om aan hun leerdoel te werken.

De cursist krijgt de mogelijkheid om de soorten agressie te leren herkennen en gezamenlijk zoeken we de vertaalslag naar de praktijk, zodat deze herkenbaar is en toepasbaar.

Ik kan ook als acteur in de volgende situaties worden ingezet:

 

Assesments,

 gespreksvoering,

Persoonlijke en professionele grenzen leren herkennen en toepassen,

Omgang met verbale agressie (zoals: agressie vanuit frustratie, of instrumentele agressie, of agressie vanuit ziektebeeld

bijv.: Omgang met dementie of

Omgang met psychiatrische ziektebeelden.