Teamcoaching

 

 Ieder team is zo sterk als de individuele medewerker zich gedraagt in haar samenwerking. Veiligheid en duidelijke afspraken zorgen voor balans in het team. Dat kan als een kaartenhuis dat in evenwicht is, aanvoelen.

Echter door afspraken te hebben gemaakt ontstaan er ook  zijn verwachtingen, die zorgen  voor patronen;

zowel positief als negatief.

 

Door te werken aan wie wat (on)bewust doet met zijn rol in het team, kun je je  gedrag bewust veranderen en daardoor ook de sfeer positief beïnvloeden.

Op de werkvloer wordt er verwacht dat je resultaat of oplossingsgericht werkt.

Echter om tot een bepaald resultaat te komen, zal er gekeken moeten worden naar hoe "de som" tot stand komt.

en de som ziet er als volgt uit:

"Talent x Inzicht x Motivatie x Strategie = Resultaat"

Welk deel van de som zal moeten worden versterkt om zo toch hetzelfde resultaat te behouden?

Door middel van de zgn. "ZEBRA-methodiek" kan de manager of medewerker zelf de situaties leren herkennen om zo pro-actief op gebeurtenissen te reageren.

Puur kijkend naar wat de medewerker in het team kan/wil doen en wat het team zelfgerichter maakt. Met "coaching on the job" kan er direct en in een veilige omgeving veel zichtbaar worden gemaakt.

 

Ook werk ik graag met intervisie-momenten. Hierdoor leren de  werknemers elkaar kennen en weten ze waar ieders motivaties ligt. Om zo ekaar te versterken in gewoontes of denkwijzen.