"Actief naar een bewuste verandering"

Ervarend leren door te spelen

door te oefenen kun je die ervaring in meerdere situaties toepassen

Dynamisch Coachen door in beweging te komen

“Het is waanzin  steeds opnieuw hetzelfde te doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”